Spis treści
Wstęp, czyli ballada o balladach
O metryce bursztynem pisanej
O złotej trumnie
Tak nam rosło miasto
"Batory" na Prośnie
Mosty, albo o "polskiej Wenecji"
O "Korczaku", Poślednim" i "Słodowcu"
O tarczy kołem miasto otaczającej
Intratna ruina, czyli o starościńskim zamku
Lochy, albo tajemnice Kalisza
Ratusza dzieje burzliwe
Ballada najdłuższa o rynku
Między ratuszem a mostem kamiennym
Trąbka pocztyliona
O "Drezdeńskim" i innych, czyli coś dla ciała...
O Kanonickiej, czyli coś dla duszy
O uśpionym piskorzu
Pejsy, chałaty ......, czyli o świecie minionym
O Ogrodowskiej bez ogrodów
Szewcy, panny franciszkanki i ... fortepiany
O Kazimierzowskiej
Dziwne dzieje ulicy Rzeźniczej
O zadzierżystych piekarzach
O złocistym napoju z białą grzywą
Jezuici, kadeci i działacze kultury
Bomba "Pod Krakusem", czyli o Sukienniczej
Kolegiacka czy Kolegialna?
O "Meksyku" przy Mariańskiej, czyli dzieje eleganckiej ulicy
Katolicy, ewangelicy, prawosławni i masoni
Nad Babinką
O upartych babach
Strzały na Nowym Rynku
W stronę Torunia, Warszawy i Łodzi
O "Dorotkach" i muzyce
"Kaliski Prater", czyli spacery w Alejach
Wędrówki Melpomeny
W stronę Wrocławia
Ballada niedokończona, czyli pożegnanie

Nazwy ulic występujące w tekście