Herb Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Zajączek Józef
(1752-1826)

Zajączek Józef (1 XI 1752 Kamieniec Podolski - 28 VII 1826 Warszawa), generał dywizji, namiestnik Królestwa Polskiego 1815-1826.
"Świnka" - herb gen. Zajączka
"Świnka" - herb gen. Zajączka

      Zajączek Józef (1752-1826), generał dywizji, namiestnik Królestwa Polskiego 1815-1826. W wojsku od 16. roku życia, służył w armii polskiej, francuskiej i rosyjskiej. Poseł na Sejm Czteroletni (1788-1792), jeden z sekretarzy Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej 1791. Członek ugrupowania polskich jakobinów, których głównym celem było zastąpienie rządów królewskich rządami republikańskimi. Walkę o wyzwolenie narodowe łączyli z zasadniczymi przemianami społecznymi, które miały polegać na równouprawnieniu mieszczan, zniesieniu poddaństwa chłopów i likwidacji pańszczyzny. Stawiali postulat dopuszczenia chłopów do stanowisk państwowych i Rady Najwyższej.
      W wojnie polsko-rosyjskiej 1792 dowódca dywizji, odznaczył się w bitwie pod Zieleńcami (18 czerwca). W powstaniu kościuszkowskim w roku 1794 był dowódcą dywizji, dowodził lewym skrzydłem polskiego ugrupowania w bitwie pod Racławicami (4 kwietnia). Wysłany w Lubelskie w celu utrzymania obrony na linii Bugu, poniósł porażkę w bitwie z wojskami rosyjskimi pod Chełmem (8 czerwca). Po klęsce pod Maciejowicami (10 października) faktyczny dowódca wojsk powstańczych, mimo pozostawania na stanowisku Naczelnika T. Wawrzeckiego. W bitwie warszawskiej (październik-listopad) dowódca obrony Pragi.

"Cukiernia" - budynek w Opatówku z czasów gen. Zajączka
"Cukiernia" - budynek w Opatówku z czasów gen. Zajączka

      Od 1795 roku przebywał we Francji, gdzie wstąpił do armii francuskiej i walczył m.in. w Egipcie. W 1806 na rozkaz Napoleona I formował 1 Legię Północną i 2 Legię Kaliską. Kaliskie pułki piechoty nosiły numery 5, 6, 7, 8. Na jazdę składał się 3 pułk ułanów i 4 pułk strzelców konnych. W 1807 dowodził Legią Kaliską w kampanii pruskiej.  
      W 1807 r. Napoleon Bonaparte nadał mu, w uznaniu zasług żołnierskich dobra ziemskie, m.in. Zawodzie, Rypinek i Stare Miasto, zaś poza obszarem dzisiejszego Kalisza - Opatówek.
      Uczestnik wyprawy na Moskwę 1812, utracił nogę pod Smoleńskiem, gdzie dostał się do niewoli rosyjskiej. 

Godło Księstwa Warszawskiego
Godło Księstwa Warszawskiego

      W 1815 został  przez cara Aleksandra mianowany namiestnikiem Królestwa Polskiego i pozostawał na tym stanowisku do roku 1826. Niegdyś adiutant hetmana Franciszka Ksawerego Branickiego, poseł na Sejm czteroletni, jeden z sekretarzy Zgromadzenia Przyjaciół Ustawy Rządowej, dowódca dywizji w czasie wojny polsko-rosyjskiej 1792 r., bohater spod Zieleniec, polski jakobin, uczestnik legionów Dąbrowskiego, napoleoński generał - przeszedł w końcu na pozycję skrajnego serwilizmu wobec Aleksandra I króla polskiego i cesarza rosyjskiego, który w 1818 r. obdarzył go tytułem książęcym.
      Jako książę namiestnik Królestwa Polskiego, generał Józef Zajączek hojną ręką przeznaczył znaczne kwoty na upiększenie Kalisza. Jeden z punktów wydanego w tej sprawie 23 kwietnia 1821 r. postanowienia mówił, że "po obu stronach rzeki, od mostu przy fabryce Repphana do Piskorzewskiej, mają być zrobione przyzwoite groble i w ten sposób przedłużona promenada publiczna z drzewami i barierami od rzeki".

Orzeł "Czwartaków" - 4 Pułku Piechoty Wojsk Królestwa Polskiego.
Orzeł "Czwartaków" - 4 Pułku Piechoty Wojsk Królestwa Polskiego.

      W roku 1824 gen. Józef Zajączek zawarł kontrakt z mieszkańcami Opatówka. Mieszkańcy zrzekli się prawa propinacji w zamian za obietnicę ożywienia gospodarczego miasta oraz rezygnacji dworu ze świadczeń mieszczańskich. W kontrakcie  czytamy: "Jaśnie Oświecony Książę Zajączek bierze na siebie obowiązek, ile możności, miasto przyprowadzić do lepszego stanu przez osiedlenie w nim fabrykantów".  Działania te spowodowały powstanie fabryki sukna Fiedlerów. Obecnie w dawnej fabryce mieści się Muzeum Historii Przemysłu.
     Książę Generał Józef Zajączek zakończył życie w  pałacu zwanym dziś Namiestnikowskim (obecnie siedzibie prezydenta RP) w 1826 r. i pochowany został w Opatówku pod Kaliszem. Serce spoczywa w kościele Bernardynów w Warszawie. 
      Był autorem  Histoire de la révolution de Pologne en 1794... (1797, wydanie polskie Pamiętniki albo historia rewolucji polskiej, czyli powstanie roku 1794..., 1862).

 

      Duże zainteresowanie budziła jego żona Aleksandra z Pernetów Zajączkowa. Walczyła skutecznie z czasem - według współczesnych mając 65 lat wyglądała jak 20-letnia dziewczyna. Konserwowała zimnem swoje ciało:
nigdy nie brała do ust gorących potraw,
żywiła się jarzynami, mlekiem i owocami,
sypiała w pokoju nieopalanym, i nie zapalała świec dla "zaszanowania" cery,
pod łóżkiem stały naczynia chłodzące z lodem,
miała wanny z piekielnie zimną wodą do rannej kąpieli,
na noc obszywała się w sarnią skórkę,
codziennie o świcie udawała się na półmilowy spacer pieszy.

      Zmarła mając 94 lata.

 Opracował Krzysztof Płociński, fotografie ze zbiorów Biblioteki w Opatówku


 Świnka - opisanie herbu

Herb Świnka

Opisanie herbu

Wieprzowa głowa powinna być w polu czerwonym, której pysk ręka prawa w błękitnym rękawie rozdziewa. Na hełmie pół panny większe, z warkoczem rozczesanym, pod boki obiema rękami się trzymającej.

Kasper Niesiecki, Herbarz, VIII, 581

  Swynky... Genus Polonicum loquax et facundum.
  Świnki... Ród polski gadatliwy i wymowny.

Jan Długosz, Insignia,

Legenda

Herb nabyty od sarmackiej jakiej Amazonki, w niewolą od Rzymian wziętej i przyciśnionej na igrzysku publicznym do utarczki z bestyjami. Jakoż, że w Rzymie na widowiskach nie tylko silnych mężów, ale i słabą płeć przeciwko dzikim i nieugłaskanym zwierzom stawiano ... [Cesarz Domicjan] miejsce igrzysk w formę lasu przerobić kazał, w którym różnych zwierząt wielką liczbę napędził, a między tymi tysiąc dzików; toż dopiero ludzi nagnano, którzy by srogie bestyje rozszarpywali ... Gdy snać niewolnicę, pannę rodem z Sarmacyi, puszczono, ta lecącego na siebie porwawszy dzika za pysk i szczęki mu rozdarła, i nieprzyjaciela swego udławiła, za którą odwagę wolnością darowana, a potem i tym herbem na pamiątkę swej dzielności.
Kasper Niesiecki, Herbarz, VIII, 581-582

Herbowni

Bogusławski, Bratkowski, Czacki, Dewknetowicz, Dziwosz, Gawroński, Grzebski, Kakanowski, Krzyżanowski, Mączyński, Piotrowski, Roszkowski, Świnka, Tomisławski, Zajączek, Zieliński Kasper Niesiecki, Herbarz, VIII, 583

Opis herbu wzięty z adresu: http://www.gigabit.com.pl/herby/index.htm


Twórcą i sponsorem stron internetowych Ziemi Kaliskiej jest rodzina Płocińskich w osobach Iwony i Krzysztofa - rodziców, niekiedy razem z dziećmi: Mateuszem, Szymonem, Marią, Piotrem i Aleksandrą. E-mail: krisplo@op.pl
Wszystkie opublikowane materiały można wykorzystywać w każdy godny sposób pod warunkiem podania źródła.
© 1996-2016 by Płocińscy