To jest prywatna strona majora Wojska Polskiego w stanie spoczynku Mariana Siarkiewicza zawierająca jego wspomnienia z pobytu w obozie jenieckim w Murnau. Jako publikacja została opracowana w 1998 r. i jej poszczególne egzemplarze przekazano m. in. do:
- Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie,
- Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu,
- Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego,
- Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu.
Ponadto wspomnienia zostały opublikowane w odcinkach w RZECZPOSPOLITEJ PODCHORĄŻACKIEJ - kwartalniku Koła Przyjaciół Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie od nr 3 z 1998 r. do nr 1 z 2000 r.


 

 

  1. Droga do Murnau
  2. Muster lager oflag VIIA w Murnau

  3. Generałowie i Komendantura

  4. Wyżywienie

  5. Nauka

  6. Życie kulturalne

  7. Ucieczki

  8. Z życia obozowego

  9. Ośrodek Wojskowy Murnau

  10. Nota biograficzna

MURNAU

Moje wspomnienia

spisane przez
Mariana Siarkiewicza
Nr 16314
OFLAG VIIA
Blok B / E


Materiał na podstawie wspomnień ojca opracowała córka autora Helena Radziłowicz

Adres e-mail: mjrsiarkiewicz@poczta.onet.pl