NAUCZYCIELE I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
IM. A. ASNYKA W LATACH 1945-1992

Anczykowski Lech (1971-1972) wychowanie fizyczne
Antczak Andrzej (1973-1979) język rosyjski 
Antczak Stanisław (1945-1958) religia 
Ast Urszula (1974-1979) język polski 
Babiński Leonard (1958-1959) wychowanie techniczne 
Badlak Jacek (1974-1977) wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne 
Baranek Milada (1974-1975) język niemiecki 
Bartczak Jerzy (1977-1978) fizyka 
Bartolik Irena (1987) język polski 
Baszczyński Henryk (1951-1974) historia, wiadomości o Polsce i świecie współczesnym 
Bednarz (1950-1951) ? 
Biczysko Czesław (1965-1974) wychowanie techniczne
Błaszczyk Maria (1964) język polski 
Błaszczyk Roman (1964-1966) matematyka, fizyka 
Błotny Edward (1954-1956) przysposobienie obronne 
Bogusławska-Smakosz Aleksandra (1962) biologia
Byczyńska Stefania (1949-1950) biologia 
Chachuła Danuta (1973-1975) chemia 
Chojnacki Włodzimierz (1955-1957) przysposobienie obronne 
Chwilczyńska Janina (1945-1974) język polski 
Cieśla Barbara (1972-1973) język niemiecki 
Czechowska Halina (1977-1982) fizyka 
Czelusta Anna (1974-1975) język polski 
Czyżewski Kazimierz (1945-1946, 1950-1961) chemia
Dera Teodor (1949-1950) historia 
Derwich Bożena (1989-1990) biologia 
Dobak Józefa (1949-1950, 1983-1985) język łaciński, język francuski 
Dobrowlański Mieczysław (1948-1949) przysposobienie obronne
Dubrewicz Mirosława (1972-1981) wychowanie fizyczne 
Duczmańska Danuta (1974) matematyka, astronomia 
Dzikowski Józef (1967-1968, 1971-1990) matematyka, propedeutyka nauki o społeczeństwie
Fabrycy Ludomir (1945-1950) historia 
Fiala Antoni (1950-1953) geografia 
Filipińska Ludomira (1948-1949) przysposobienie obronne 
Fursewicz Tadeusz (1966-1972) historia, propedeutyka nauki o społeczeństwie 
Gajzler Maria (1982) język niemiecki 
Gniatczyńska Eleonora (1952-1954,1957-1966) fizyka 
Golińska Romana (1968-1969, 1974-1975) geografia
Goliński Józef (1960-1991) geografia 
Gołębiowska Jadwiga (1945-1949) język łaciński 
Gorgoniowa Wanda (1945-1948, 1951-1961) język polski
Góral Urszula (1974-1989) historia 
Gracz Zofia (1982-1987) język polski 
Grygielska Natalia (1990) język rosyjski 
Hańczyk Maria (1970-1979) chemia 
Hertman Mariusz (1983-1985) fizyka 
Iźewska Bronisława (1963-1983) język angielski 
Jaguś Włodzimierz (1945-1948) język angielski
Jakubek Józef (1948-1950) wychowanie fizyczne 
Janczak Bogdan (1971-1972) wychowanie fizyczne
Januszewicz Józef (1967) język rosyjski 
Jeżowski Jerzy (1991-1992) religia 
Jędrzejak Wiktor (1987-1988) plastyka 
Kaczmarek Irena (1972-1973) język polski
Kaczmarek Małgorzata (1982-1990) język rosyjski 
Karczmitowicz Wanda (1976-1977) wychowanie fizyczne
Karolak Danuta (1945-1947) język francuski 
Kasper Małgorzata (1985-1987) język angielski 
Kasprzak Halina (1977-1978) wychowanie techniczne 
Kasprzak Telesfor (1961-1964, 1973-1984) wychowanie techniczne 
Kaźmierczak Maria (1960-1961) język rosyjski 
Kibler Janina (1945-1947) historia 
Klimczak Czesław (1975-1979) język polski 
Klimaszewska Lucyna (1970) matematyka 
Kłobska Bożena (1949-1950) język angielski 
Kłobski Maciej (1964-1965) język rosyjski 
Koczerzewska Olga (1945-1950) język rosyjski 
Kołacińska Barbara (1987) chemia 
Komuniecki Stanisław (1946-1951) wychowanie muzyczne
Kordelas Józef (1958-1969) matematyka 
Kornaga Marcin (1948-1954) przysposobienie obronne
Kostrzewa Maria (1975-1987) język polski 
Kowalczyk Czesław (1967) matematyka, fizyka 
Kowalczyk Wincenty (1984-1989) język łaciński, język polski 
Kowalska Irena (1974) historia, wiedza o społeczeństwie 
Krzysik Irena (1945-1947) język łaciński, język polski 
Krzysik Stanisław (1945-1947) język łaciński, język polski, nauka o społeczeństwie 
Kubczak Emilia (1984) język angielski 
Kubczak Tomasz (1990) geografia, wiedza o społeczeństwie
Kuczewski Karol (1945-1950) matematyka 
Kuczyńska Stefania (1957-1958) geografia 
Kurowska Urszula (1990-1991) język polski 
Lape Dominik (1950-1954) język polski 
Leń Mieczysław (1954-1960) język polski 
Lewandowski Alfons (1968-1970) język
niemiecki Lipińska Helena (1960-1974) wychowanie muzyczne 
Łukasiewicz Wiesław (1977) wychowanie fizyczne
Maćczak-Witczak Ewa (1987) język polski 
Magnuszewska Irena (1963) biologia, chemia 
Malon-Sławińska Alina (1970-1975) język angielski 
Maniewski Władysław (1990-1991) język niemiecki
Marcinkiewicz Jan (1972-1977,1981-1983, 1987) historia, wiedza o społeczeństwie 
Mazanek Paweł (1945-1948) wychowanie techniczne 
Męczyński Jan (1945-1947, 1950-1966) język polski
Miklikowski Józef (1970-1972) język rosyjski 
Mirecki Piotr (1989) fizyka 
Moos-Natkowska Katarzyna (1975) język angielski
Nałęcz Szczepan (1967-1968) język francuski 
Nowacki Alfred (1955-1957) ? 
Nowak Halina (1977-1986, 1989) chemia 
Nowakowska Krystyna (1977-1988) historia, propedeutyka nauki o społeczeństwie 
Nowicki Józef (1949-1952, 1958-1966) matematyka, fizyka 
Olczak Lucyna (1945-1952) wychowanie techniczne 
Olejnik Tadeusz (1979-1981) wychowanie fizyczne
Orlicka Maria (1960-1961) język polski 
Otocka Helena (1945-1947) geografia 
Owczarek Jadwiga (1986-1987) chemia 
Owczarek Zofia (1989) plastyka, wychowanie techniczne
Pasternak Józef (1964-1966) historia 
Paszkiewicz Zygmunt (1954-1958) matematyka 
Paszyn Kazimierz (1956-1979) wychowanie fizyczne
Pawlaczyk Halina (1972) geografia, astronomia 
Pawlak-Pardus Ewa (1972-1975) język polski 
Pawlicka Krystyna (1961-1967) język rosyjski 
Pawlikowski Ireneusz (1968-1980) fizyka 
Perylak Janina (1950-1951) historia 
Piełudź Zygmunt (1970-1971) język rosyjski 
Pilecka Aldona (1990) biologia 
Piotrowska Janina (1979-1981, 1992) język polski 
Piotrowski Stanisław (1948-1949) język angielski
Plota Jacek (1990-1991) religia 
Płuciennik Zdzisława (1966) matematyka 
Poccatera Lynn (USA) (1991-1992) język angielski
Podgórna Hanna (1979) język rosyjski 
Podgórny Franciszek (1977) przysposobienie obronne, język rosyjski 
Pośpiech Małgorzata (1981-1982) wychowanie muzyczne 
Przyłęcka Grażyna (1968-1970) język rosyjski
Pstrokoński Stanisław (1945-1947) język polski
Ptak Bożena (1969-1987) fizyka
Ptak Mieczysław (1969-1972) wychowanie techniczne
Rakucińska Janina (1970-1989) biologia 
Rozpłochowski Henryk (1957-1977) przysposobienie obronne 
Różycka Anna (1948-1949) matematyka 
Ruda Jolanta (1990) język niemiecki 
Rudnicka Magdalena (1945-1950) astronomia, geografia
Rudnicki Jan (1945-1946, 1949-1967) fizyka 
Rudzka Maria (1981-1985) język angielski 
Rudzki Antoni (1976-1980) przysposobienie obronne
Seklicki Stefan (1945-1947) fizyka, matematyka 
Sępichowska Helena (1950-1963) język rosyjski 
Sieklicka Jadwiga (1945-1947) język francuski 
Sieradzka Aldona (1989-1992) biblioteka 
Sierocka Elżbieta (1971-1973) język łaciński 
Sierocki Adam (1971-1972) matematyka 
Sitarek Sylwester (1952-1954) wychowanie fizyczne
Sitarz Kazimiera (1968) język francuski 
Siwińska Zofia (1975-1977) chemia 
Srzednicka Eugenia (1946-1950) biologia 
Stawicki Marian (1953-1967) geografia, propedeutyka filozofii 
Sudolski Jan (1951-1966) historia, propedeutyka nauki o społeczeństwie 
Supa Wanda (1971-1973) język rosyjski 
Szambelan Halina (1970-1991) biologia, biblioteka
Szambelan Józef (1969-1971) matematyka 
Szarras Jadwiga (1945-1948) język polski 
Szczepaniak Jan (1974-1981) wychowanie muzyczne
Szczepaniak Zofia (1948-1950) język polski 
Szkudlarek Jan (1966-1968) fizyka 
Szlachta Edmund (1949-1950, 1961-1982) język polski 
Szroniak Barbara (1972-1974) wychowanie techniczne
Szymańska Jadwiga (1956-1957) 
Świdowski Jan (1947-1948) język angielski, wiedza o Polsce i świecie współczesnym 
Tikarczyk Ryszard (1963-1964) wychowanie techniczne
Tołwiński Stefan (1991) historia 
Trela Jadwiga (1965-1966) język rosyjski 
Turzyńska Halina (1984) język polski 
Tustanowska Krystyna (1945-1946, 1950-1968) język angielski 
Tyc Jadwiga (1963-1971) matematyka, biblioteka
Ulatowski Zbigniew (1946-1955) język łaciński 
Urban Janusz (1990) informatyka 
Urbaniak Andrzej (1984) fizyka, informatyka 
Wałecki Marian (1945-1949) historia 
Wardzała Grażyna (1983) wychowanie fizyczne 
Warkocka Ewa (1971-1972) język niemiecki 
Wasilewska-Antczak Maria (1976) język niemiecki 
Wereszczyński Zygmunt (1949-1950) matematyka 
Węgrzyn Wojciech (1945-1947, 1950-1962) geografia 
Wiertelak Iwona (1986-1989) wychowanie muzyczne
Wierzbicki Maciej (1963-1967) fizyka 
Wilk Ryszard (1968-1969) język niemiecki 
Winsze Anna (1961-1962) biologia 
Winsze Krzysztof (1961-1962) chemia 
Witkowska-Kowalczyk Alicja (1981) wychowanie fizyczne 
Włodarczyk Helena (1968-1972) astronomia, geografia 
Wojciechowska Janina (1946-1971) chemia, biologia
Woźniak Sławomir (1985-1991) praca - technika
Woźniak Wanda (1945-1948) język francuski 
Wróblewska Maria (1971) fizyka 
Wujkowska Grażyna (1989) język angielski 
Wysocka Maria (1975-1977, 1979-1985) chemia 
Wzgarda Mirosława (1969-1981) wychowanie techniczne 
Zalewski Andrzej (1990-1991) przysposobienie obronne 
Zaręba Franciszek (1945-1947, 1950-1967) matematyka, język niemiecki 
Zarnecki Jan (1945-1946, 1950-1953) matematyka
Żółtek Anna (1969-1970) wychowanie fizyczne 
Żytomska Heromina (1945-1949) biologia