Herb województwa kaliskiego Powiat kaliski

Panorama Kalisza z lotu ptaka. Widok od zachodu. (jpg 87426 bytes)
     Kalisz z "lotu ptaka"


Urzędy i Instytucje Powiatowe


Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Delegatura
pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 765 72 92, fax: +48 (62) 757 32 79

Starostwo Powiatowe
pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 765 73 71, 765 73 45, fax: +48 (62) 764 51 27

Izba Skarbowa w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy
pl. Fabryczna 1a, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 767 73 21, fax: +48 (62) 757 57 80

Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy
ul. Częstochowska 144, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 766 70 30, 766 70 34, fax: +48 (62) 766 70 31

I Urząd Skarbowy
ul. Wrocławska 12-14, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 768 17 00, 768 18 00, fax: +48 (62) 766 55 50

II Urząd Skarbowy
ul. Targowa 1, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 767 20 51, fax: +48 (62) 757 68 19

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Oddział Zamiejscowy
ul. Serbinowska 5, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 766 29 06, 766 13 81, fax: +48 (62) 766 29 06 w.231

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Staszica 47a, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 766 89 42, 766 89 41, fax: +48 (62) 766 89 40

Oddział Celny
ul. Powstańców Wielkopolskich 1-3, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 766 76 80, 766 76 83, fax: +48 (62) 766 76 81

Sąd Okręgowy
al. Wolności 13, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 765 77 00, fax: +48 (62) 757 49 36

Sąd Rejonowy
al. Wolności 13, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 765 77 00, fax: +48 (62) 765 77 48

Prokuratura Rejonowa
al. Wolności 13, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 502 97 00, fax: +48 (62) 502 98 96

Prokuratura Rejonowa
ul. Fabryczna 1a, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 502 96 00

ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Inspektorat
ul. Konopnickiej 31, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 766 30 44, 766 30 43, fax: +48 (62) 766 39 47

KRUS Oddział Regionalny w Ostrowie Wielkopolskim Placówka Terenowa
ul. Sukiennicza 5a, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 767 40 48, fax: +48 (62) 767 40 49

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu Oddział
ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 502 95 84, 502 96 66, fax: +48 (62) 502 95 52

Miejska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Poznańska 44, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 757 41 88, fax: +48 (62) 757 59 55

Archiwum Państwowe
ul. Złota 43, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 757 35 91, fax: +48 (62) 757 35 91

Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Oddział Zachodni Rejon Dróg Krajowych
al. Wojska Polskiego 37, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 764 99 81, 764 92 15, fax: +48 (62) 764 92 17

Kaliska Okręgowa Izba Aptekarska
ul. Podgórze 2-4, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 757 23 27, fax: +48 (62) 757 23 27

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka
pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 765 73 64, fax: +48 (62) 757 12 10

Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura
ul. Kordeckiego 19, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 502 35 00, 502 30 11, fax: +48 (62) 502 31 33

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 765 43 62, fax: +48 (62) 765 43 07

Miejski Zarząd Dróg
ul. Piskorzewska 17, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 764 44 60

Obwodowy Urząd Miar
ul. Piwonicka 7-9, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 766 37 44, fax: +48 (62) 753 41 32

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Korczak 4a, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 757 04 31, fax: +48 (62) 757 04 31

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy
ul. Górnośląska 6, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 757 56 11, 757 53 21

Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół
pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 757 72 20, 765 73 83, fax: +48 (62) 757 47 79

Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział Terenowy
pl. Kilińskiego 13, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 767 60 21, 767 23 51, fax: +48 (62) 767 23 52

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu
Pracownia Terenowa

ul. Staszica 47a, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 753 07 60, fax: +48 (62) 753 14 61

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Oddział
ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 764 11 54, 765 75 50, fax: +48 (62) 764 22 17

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej w Poznaniu Delegatura
ul. Kolegialna 4 5, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 765 72 44, fax: +48 (62) 757 26 82

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu Delegatura
ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 764 58 38, fax: +48 (62) 757 44 07

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin w Poznaniu Delegatura
ul. Warszawska 63a, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 767 20 27, 767 20 28, fax: +48 (62) 757 18 55

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura
ul. Piwonicka 19, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 753 40 96, 753 06 90, fax: +48 (62) 766 33 29

Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura
ul. Franciszkańska 3-5, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 767 23 21, fax: +48 (62) 757 64 21

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
62-800 Kalisz
ul. Wrocławska 182
tel. fax 0 62 766 59 65
e-mail: odn-kalisz@kl.onet.pl
http://www.odn.kalisz.pl

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Oddział Zamiejscowy w Marszewie
Gminny Punkt Doradztwa
pl. Wolności 1, 62-820 Stawiszyn
tel.: +48 (62) 752 80 94, fax: +48 (62) 752 80 94

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
ul. Nowy Świat 42-44, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 765 42 88

Wielkopolska Regionalna Kasa Chorych Oddział
ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz
tel.: +48 (62) 757 25 97, 757 55 55


Starostwo Powiatowe

Kalisz, Pl. Św. Józefa 5
Kalisz, ul. Kolegialna 4

GODZINY URZĘDOWANIA
Poniedziałek 8.00-16.00 Pozostałe dni 7.30-15.30
Soboty nie urzęduje

STAROSTA

starosta@powiat.kalisz.pl

WICESTAROSTA

wicestarosta@powiat.kalisz.pl

RZECZNIK PRASOWY

rzecznik@powiat.kalisz.pl

BIURO RADY POWIATU

biurorady@powiat.kalisz.pl

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - PRAWNY

organizacyjny@powiat.kalisz.pl

WYDZIAŁ OŚWIATY, PROMOCJI
I SPRAW OBYWAT.

wopiso@powiat.kalisz.pl

WYDZIAŁ FINANSÓW

finanse@powiat.kalisz.pl

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GN

geodezja@powiat.kalisz.pl

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

komunikacja@powiat.kalisz.pl

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ab@powiat.kalisz.pl

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

rzecznik_konsumenta@powiat.kalisz.pl

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

pcpr@powiat.kalisz.pl

TELEFONY
Kalisz, Pl. Św. Józefa 5
Kalisz, ul. Kolegialna 4

CENTRALA 062 765-72-92

 Powered by Microsoft BackOffice LOGO MS INTERNET EXPLORERFPCREATED.GIF (9866 bytes)


Twórcą i sponsorem stron Internetowych Ziemi Kaliskiej  jest Zakład Informatyki i Elektroniki MIKROSAT,
62-800 Kalisz, ul. Sułkowskiego 2, tel.: (0-62) 7671842, fax (062) 7678214, w osobach Krzysztofa Płocińskiego - właściciela,   oraz dzieci: Mateusza, Szymona i Marii Płocińskich, e-mail: kplocinski@mikrosat.com.pl

Š 1996-2002 by Mikrosat. All rights reserved.