Ładowanie

Erotyki Kamila Krzysztofa Baczyńskiego – wyznanie miłości

baczyński

Erotyki Kamila Krzysztofa Baczyńskiego – wyznanie miłości

Krzysztof Kamil Baczyński uważany jest za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli Pokolenia Kolumbów. Jego twórczość jest nadal przykładem pięknej i niczym niesplamionej miłości do wybranki swojego serca. Wiele swych utworów poświęcił Barbarze, która była jego żoną, a nade wszystko wielką miłością. Trudno polemizować z wyrażanymi do niej uczuciami poprzez wyznanie miłości w tworzonych utworach literackich. Z pewnością okrutne czasy II wojny światowej wywarły potrzebę wysublimowania uwielbienia do swojej ukochanej. Szczególnie poeta upodobał sobie erotyki, jako gatunek literacki do wyrażenia miłości zmysłowej, charakteryzującej się głębią uczuć. W tej kwestii należy wspomnieć, że normy społeczne ówczesnej epoki bardzo odbiegały od współczesnych sposobów wyrażeń miłości i fascynacji kobiecym ciałem. Nie można zarzucić nieprzyzwoitych ani wulgarnych zwrotów. Wyznanie miłości przepojone jest zachwytem do włosów i ust. Czy okrutne piętno wojny w każdym mężczyźnie wręcz wymusza szukanie metafor do delikatnego wyrażenia kobiecej zmysłowości? Siłą dającą podmiotowi lirycznemu wiarę w te słowa jest miłość. To właśnie ona pozwala kreować nowy obraz świata. Jego wizja jest wręcz magiczna, a nawet wydawać by się mogło, że  nadrealna.

Erotyk – wyznanie miłości

Młodość zawsze związana jest z wyrażaniem uczuć. Tym bardziej w trudnych i okrutnych czasach wojny pojęcie prawdziwego uczucia przybiera magiczną moc. Poeta w wierszu wyraża wręcz uwielbienie dla swojej małżonki. Z pewnością wynikało to z potrzeby oddalenia się od rzeczywistych czasów, w jakich oboje musieli trwać. Para pobrała się w czerwcu 1942 roku. Niestety nie było dane im przeżyć wyzwolenia. Twórca wzniosłego wyzwania w swojej wybrance widzi niemal magiczne bóstwo. Poeta zdecydował się na zastosowanie liryki bezpośredniej. Intymne wyznanie ukazuje czytelnikowi romantyczne relacje z ukochaną. Bezpośrednie zwroty i sformułowania kierowane są do tej jedynej. Z pewnością brak bliskości potęgował i wpływał na cały utwór. Zachwyt urodą i dostrzeganie piękna osobowości kobiety życia zawsze w mężczyznach wyzwala wzniosłe uczucia. Dostrzeganie namiastki kobiecości może wyrazić tylko prawdziwa miłość. Widoczne jest to w takich zwrotach jak „W po­to­ku wło­sów two­ich, w rze­ce ust” czy „Jesz­cze tak w cie­bie pły­nąc”. Czas wojny pozbawiał kobiecości, a nawet wręcz wszystkiego co można nazwać człowieczeństwem. Zapewne włosy, a nawet usta nie stanowiły powabu. Poeta odnalazł magię i prawdziwy czar, który zapewne poprzez dostrzeganie drobnych rzeczy pozwolił tworzyć wspaniałe dzieła.

Biała magia – delikatny erotyzm

Zakochany poeta tworzy w myślach bądź w śnie obraz swojej małżonki. Wielkie uczucie daje mu możliwość przeobrażania rzeczywistości i ujrzenia kobiety, którą zdaje się upodabniać do bóstwa: Cielesność zostaje tutaj wysublimowana oraz wyjątkowo uduchowiona. Barbara, choć przedstawiona w zwyczajnej scenie, nabiera niezwykłego uroku. Jej odbicie w lustrze jest niczym zjawa. Jak się okazuje, dzięki kobiecie i poprzez nią  można zmieniać rzeczywistość. Realność tego utworu jest bardzo prawdziwa. Kobiety zawsze wpływały na relacje i wyzwalały pozytywne uczucia. Dzięki czemu świat zdecydowanie staje się lepszy, a tym samym piękniejszy. Dwuznaczna interpretacja utworu ociera się o siły nadprzyrodzone. Magia Barbary polega na otworzeniu furtki, przez którą można uciec od wojny i jej okrucieństw. Jak bardzo pragnął Baczyński normalnych czasów, można sobie tylko wyobrazić.

Budowanie nastroju w erotykach

Zarówno epitety, jak i porównania we wszystkich erotykach przybierają wydźwięk wręcz nieziemski. W trakcie czytania erotyków odczuwa się różnorodne doznania zmysłowe. Dźwięczność zwrotów wpływa zarówno na odczucia wizualne, jak i zapachowe oraz słuchowe. Trafność określeń działa na czytelnika. Z pewnością poeta osiągnął zamierzony cel. Tym samym nasuwa się pytanie, czy tworzenie utworów literackich o zabarwieniu erotycznym wzbudza wyobraźnię? Przeczytanie pierwszych wersów wybranych erotyków Baczyńskiego będzie zachętą do dalszego poznania jego twórczości. Delikatny erotyzm utworów wręcz zmusza do odczuwania zmysłów w sposób wyjątkowy.

Opublikuj komentarz