Ładowanie

Melania Parczewska

melania parczewska

Melania Parczewska

Melania Józefa Ewa Parczewska herbu Nałęcz, urodzona 18 grudnia 1850 roku w Wodzieradach, była wybitną polską pisarką, publicystką, tłumaczką oraz działaczką społeczną i narodową. Jako córka ziemianina Hipolita Parczewskiego i Aleksandry z domu Bajer oraz siostra Alfonsa, otrzymała staranne wykształcenie domowe, będąc pod silnym wpływem matki, która była tłumaczką literatury czeskiej. Po kształceniu się w Warszawie, osiadła w Kaliszu, gdzie w latach 1874–1881 wspólnie z matką zorganizowała Pracownię Rzemieślniczą dla Kobiet. Parczewska angażowała się w wiele inicjatyw społecznych i kulturalnych, uczestnicząc m.in. w pracach Kaliskiego Towarzystwa Dobroczynności oraz prowadząc działalność konspiracyjną wśród różnych grup społecznych. W 1905 roku założyła Stowarzyszenie Narodowe Kobiet Polskich, które miało duży wpływ na emancypację kobiet w Polsce. Ponadto, była członkinią wielu innych organizacji oświatowych i społecznych, m.in. Stowarzyszenia Rzemieślników Chrześcijan, Polskiej Macierzy Szkolnej oraz Towarzystwa Publicznej Biblioteki im. Adama Mickiewicza. Po zburzeniu Kalisza w 1914 roku przeniosła się do Warszawy, gdzie nadal aktywnie działała, angażując się w pomoc uchodźcom i prace komitetów społecznych. Zmarła 19 sierpnia 1920 roku w Kaliszu, pozostawiając bogate dziedzictwo literackie i społeczne. Jej prace, poświęcone głównie kulturze i historii polskiej oraz łużyckiej, stanowią istotny wkład w polską literaturę i badania etnograficzne.

Opublikuj komentarz