Ładowanie

Wojciech Stanisław Owczarek

book of life, a book, life

Wojciech Stanisław Owczarek

Biskup Wojciech Stanisław Owczarek: Droga Duchowa i Intelektualna

Biografia i Wczesne Lata

Wojciech Stanisław Owczarek, urodzony 31 grudnia 1875 roku we wsi Łęg Baliński, pochodził z wielodzietnej rodziny chłopskiej. Od najmłodszych lat edukację pobierał w różnych miejscach, zaczynając od szkół w Spicimierzu i Uniejowie, a kończąc na gimnazjach w Sieradzu, Koninie i Kaliszu. Decydujący wpływ na jego rozwój miało Seminarium Duchowne we Włocławku, gdzie spotkał wybitnych profesorów i wychowawców, którzy ukształtowali jego powołanie kapłańskie.

Kariera Duchowna i Intelektualna

Owczarek kontynuował studia teologiczne w Akademii Duchownej w Petersburgu, jedynej wówczas dostępnej dla polskiego duchowieństwa. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1898 roku. Jego duchowa i intelektualna formacja była nieodłącznym elementem jego życia, co znalazło odzwierciedlenie w jego intensywnej działalności jako wykładowca, duszpasterz oraz autor licznych artykułów na tematy kościelne.

Założenie Zgromadzenia i Działalność Biskupia

Owczarek miał istotny wkład w powstanie Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, które zainicjował w 1911 roku. Jego rola w Kościele wzrosła, gdy w 1918 roku został mianowany biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej. W tym czasie udzielił święceń kapłańskich przyszłemu Prymasowi Polski, Stefanowi Wyszyńskiemu.

Formacja Duchowa i Intelektualna

Dla Owczarka, modlitwa, praca i książka były kluczowymi elementami codziennego życia. Przez całe swoje życie sporządzał notatki duchowe, które odzwierciedlały jego duchowy rozwój i intelektualne zainteresowania. Jego prace, publikowane w różnych czasopismach, ukazują głębokie zaangażowanie w prawo kościelne i misjologię.

Upowszechnianie Książki i Biblioteka

Biskup Wojciech Owczarek był również gorliwym bibliofilem. Zgromadził znaczącą bibliotekę teologiczną, z której część przekazał Bibliotece Seminarium Duchownego we Włocławku oraz Bibliotece Uniwersyteckiej KUL. Jego miłość do książek i wiedzy była widoczna nie tylko w jego osobistym życiu, ale również w jego działalności publicznej.

Śmierć i Dziedzictwo

Owczarek zmarł 30 września 1938 roku podczas kuracji w Otwocku, a pochowany został w katedrze włocławskiej. W 1988 roku rozpoczęto przygotowania do jego procesu beatyfikacyjnego, co świadczy o jego duchowej wielkości i znaczeniu dla Kościoła.

Podsumowanie

Biskup Wojciech Stanisław Owczarek był postacią wyjątkową, której życie było poświęcone duchowej i intelektualnej formacji. Jego zaangażowanie w edukację, duszpasterstwo i rozwój wspólnot zakonnych pozostawiło trwały ślad w historii Kościoła polskiego. Jego dziedzictwo kontynuuje inspirację do dążenia do świętości i pogłębiania wiedzy teologicznej.

Opracowano na podstawie źródeł:

https://www.bu.kul.pl/sluga-bozy-biskup-wojciech-owczarek-1875-1938,art_10876.html

https://www.info.kalisz.pl (wersja z 14.04.2003)

Pozostałe źródła, według opracowania dr Ewy Andrysiak:

SB t. 24 (Kumor B. i Lange K.); Krasowski K., Biskupi katoliccy II Rzeczypospolitej. Słownik biograficzny. Poznań 1996 s. 189-190, fot.; Nitecki P., Biskupi kościoła w Polsce. Słownik biograficzny. Wwa 1992 s. 157. – Biskup Wojciech Owczarek. Pisma i listy duchowne. Z. 1: Muszę zostać świętym! (Postanowienia rekolekcyjne). Oprac. i wydał ks. S. Librowski, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1980 T. 40 s. 203-288; Jędrzejak M. L., Wojciech Stanisław Owczarek biskup tyt. askaloński, sufragan włocławski, założyciel Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. W pięćdziesiątą rocznicę zgonu, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1987 T. 54 s. 153-297, (fot.); Librowski S., Sługa Boży biskup Wojciech Owczarek (1875-1938) i jego dzieło, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1988 T. 57 s. 323-329. – Kaliszanin 1890 nr 50 s. 2.

Opublikuj komentarz