Ładowanie

Józef Wiktor Radwan

Józef Wiktor Radwan

Józef Wiktor Radwan

Józef Wiktor Radwan (1858-1936) – postać o wielu talentach, zasłynął jako polski prawnik, literat, dziennikarz, drukarz i wydawca.

Urodzony 17 października 1858 roku w Warszawie, już od młodych lat wykazywał niezwykłą przenikliwość umysłu i zamiłowanie do słowa pisanego. Jego życie zawodowe było barwną mozaiką działalności literackiej i wydawniczej, które harmonijnie łączył z prawniczą precyzją.

Radwan szczególnie zapisał się w pamięci jako redaktor naczelny dziennika „Gazeta Kaliska”, gdzie jego przenikliwe spojrzenie na świat i talent literacki ożywiały łamy gazety, przyciągając rzesze czytelników.

Jednak jego działalność wykraczała daleko poza redakcję. W latach 1894-1923 pełnił funkcję prezesa Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego, zarażając swoją pasją do sportu wielu młodych adeptów. Jego zaangażowanie w promocję wioślarstwa zaowocowało, gdy w 1919 roku został pierwszym prezesem nowo powstałego Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, nadając tej dyscyplinie sportu nowy wymiar w Polsce.

Józef Wiktor Radwan zmarł 24 czerwca 1936 roku w Kaliszu, pozostawiając po sobie niezatarty ślad w historii miasta i kraju. Jego spuścizna żyje dalej, a pamięć o nim jest pielęgnowana, między innymi na cmentarzu Miejskim w Kaliszu, gdzie został pochowany.

źródła:

www.info.kalisz.pl. [dostęp 2009-06-28]

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Radwan_(1858%E2%80%931936)

Opublikuj komentarz