Ładowanie

Mieczysław Leń

mieczysław leń

Mieczysław Leń

Mieczysław Leń (1928-1979) – postać niepozbawiona barwnych detali, spędziła swoje życie jako nauczyciel i dziennikarz.

Pochodził z urokliwej wsi Witryłów, leżącej w powiecie Brzozów województwa rzeszowskiego, gdzie w cieniu skrzypiących drzew i malowniczych krajobrazów spędzał dzieciństwo.

Jego rodzice, Stanisław i Józefa Leń, wytyczyli mu ścieżkę edukacji, prowadząc go przez szkoły podstawowe w Domaradzu i Starejwsi, aż do gimnazjum w Brzozowie, gdzie otworzył się przed nim nowy rozdział w życiu.

Wnikliwy i przenikliwy, Leń szybko zyskał uznanie w świecie dziennikarskim, rozpoczynając pracę jako dziennikarz jeszcze w trakcie studiów polonistycznych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Jego pióro , ożywiało strony „Kuriera Wielkopolskiego” i „Głosu Wielkopolskiego” swoimi reportażami oraz korektorskimi poprawkami.

Po ukończeniu studiów w 1950 roku, Leń przeniósł swój talent na papier gazetowy „Gazety Poznańskiej” i „Sztandaru Młodych”, gdzie wdzięczne spojrzenia czytelników nieustannie go motywowały.

Jego droga życiowa zataczała okręgi, kiedy w 1954 roku podjął się nauczania języka polskiego w kaliskim I LO im. A. Asnyka, gdzie z pasją dzielił się wiedzą z młodzieżą.

Ale to dopiero za sprawą „Ziemi Kaliskiej”, czasopisma, które współtworzył od 1957 roku, Leń odnalazł swoje prawdziwe powołanie jako sekretarz redakcji, prowadząc pismo z godnością i oddaniem aż do chwili swojego odejścia.

  Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Odszedł w 1979 roku, pozostawiając po sobie nie tylko wspaniałe dzieła, ale i wdzięczne wspomnienia oraz inspirację dla przyszłych pokoleń.

Opublikuj komentarz